Phượng Vũ Điện Hạ

Phượng Vũ là Phượng Hoàng cuối cùng của Phượng tộc, yêu kiều diễm lệ, ngạo thiên bá đạo. Trong một lần vô tình, Phượng Vũ trao bảo vật Thiên giới cho Quỷ tộc giúp Quỷ tộc chế tạo Bách Quỷ Độc để khơi nguồn chiến tranh Thần – Quỷ, Phượng Vũ đành phải vất vả đi thu dọn hoạ mà nàng gây ra.


Trọng Khanh nhận lời Phượng Nghiêm che chở và bảo hộ cho nữ nhi Phượng Vũ của hắn sau khi hắn hoá vũ. Vì vậy Thiên giới cho rằng Trọng Khanh là nghĩa phụ của Phượng Vũ. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết hắn ngàn lần vạn lần không muốn nhận hai tiếng “nghĩa phụ” này từ nàng. Mục đích sống duy nhất của hắn chính là dùng sinh mệnh bảo hộ nàng một đời. Đối với Trọng Khanh, Phượng Vũ dù có làm bất cứ điều gì đều không sai. Phượng Vũ không bao giờ sai.

Nhận xét về Phượng Vũ Điện Hạ

Số ký tự: 0