Phu Trầm Anh Thảo.

Yêu thầm là chuyện của một người. Vì thế em vẫn luôn lặng lẽ thầm nhìn anh từ phía sau.

Đâu phải cứ cho đi là phải nhận lại, vì nhận rồi sẽ thấy đau thương. 

Không cần ở bên.

Không cần đáp trả.

Thứ duy nhất em cần chính là nụ cười của anh.

Nhận xét về Phu Trầm Anh Thảo.

Số ký tự: 0