Phù Thủy Bạc Và Sự Tích Rồng Xanh

Tác giả: Elwigs

Thể loại: Fantasy, viễn tưởng, phiêu lưu

"Chiến đấu và chết như một anh hùng hay đầu hàng và chết như một món phế thải? Dù sao cũng phải chết, cứ chiến đấu thử xem? "

Nhận xét về Phù Thủy Bạc Và Sự Tích Rồng Xanh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ