Phu Lang Là Bạch Liên Hoa

Trúc Lam là một nhà khoa học. Vì sự cố mà ngã đến thế giới trọng nữ khinh nam. Vốn muốn sống an phận làm một nông dân, sống cuộc đời bình đạm thì vô tình đụng trúng phu lang xinh đẹp, lương thiện như sen trắng của khuê mật.

Câu chuyện truy thê đầy vất vả của Bạch Liên Hoa tâm tư kín đáo với Thánh Mẫu lý trí thích diễn.

Nhận xét về Phu Lang Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ