Pháp lực âm dương
Thể loại: xuyên không, tâm linh, cổ đại,...
Couple chính: ngôn tình
Couple phụ: đam,bách, ngôn

Nội dung: Sinh tử là một chuyện không thể tránh. Khi chết đi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng với những người trải qua ranh giới sống chết sẽ nhận được một bug... đó là pháp lực âm dương. Mắt âm dương, vẽ bùa, pháp trận,... đều là những gì pháp lực âm dương làm được. Nữ chính chính là người nhận được bug này

Tác giả bị bệnh: Nữ chính nhận bug.... Nam phụ( bạn thân bả) cũng có bug... Hai người nhận bug. Nhận bug tốt thế này đương nhiên là sẽ lấy đó để giúp người làm niềm vui, giúp xã hội hài hoà? Không..... Đối với hai người, có bug như này chính là để phá làng phá xóm, phá chuyện tốt của nhà người ta, xen vào chuyện người ta rồi phá... Cái này gọi là gì? Đó là... hai tên bao đồng. Một kẻ kiếm chuyện một kẻ đi phá. Phá hoài lại có được nhân duyên.Tốt như vậy thì nên... Phá tiếp.

Lời nói đầu: Truyện viết giải trí. Cốt truyện hiện tại, quá khứ đan xen. Tạo thành những mảnh ghép nhỏ. Người đọc có thể khám phá dần. Hãy coi khu bình luận là khung chat, là nơi giao lưu tác giả với mọi người. Hãy góp ý để tác giả có động lực hơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Nhận xét về Pháp lực âm dương

Số ký tự: 0