Phá Thiên

Một tên nhóc được sinh ra mang cho mình cái tên muốn khuynh đảo trời đất, vì một sự cố hi hữu mà cậu nhóc gần như không thể tu luyện được. Cậu phải rời khỏi gia tộc. Khi rời khỏi gia tộc, vì dòng đời xô đẩy mà cậu lại có thể tiếp tục tu luyện. Cơ duyên xuất hiện, quần hùng tranh bá, sinh tử một đường, ngươi sống ta chết, chỉ có kẻ mạnh mới quyết định được số phận của mình.
1 li bằng 1 mm

1 phân bằng 1cm

1 thước bằng 1m

1 dặm bằng 1km

Nhận xét về Phá Thiên

Số ký tự: 0