Phá Thiên

Thế giới bao la, cơ duyên trùng trùng, quần hùng tranh bá, sinh tử một đường, ngươi sống ta chết, chỉ có kẻ mạnh mới quyết định được số phận của mình.

Biến cố có thể làm thay đổi cả một đời người và không có ai là ngoại lệ. Một tên nhóc được sinh ra mang cho mình cái tên muốn khuynh đảo trời đất, vì một sự cố hi hữu mà cậu nhóc gần như không thể tu luyện được. Cậu phải rời khỏi gia tộc, rời khỏi nơi mà mình đã sinh ra để chuyển đến một nơi ở mới và sẽ sống như một người bình thường và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

1 li bằng 1 mm

1 phân bằng 1cm

1 thước bằng 1m

1 dặm bằng 1km

Nhận xét về Phá Thiên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ