Ông Xã Quái Dị

Vốn là một vị quan ở Địa Phủ nhưng không thể bên cạnh người mình yêu. Cuộc tình của hai người vốn dĩ là sai trái.

Khi nhận ra rồi, thì đã quá muộn.

Nhận xét về Ông Xã Quái Dị

Số ký tự: 0