Ông Xã Là Đại Tá Lạnh Lùng

Ba anh mất trong một lần làm nghiệm vụ. Lục Thiên dưới sự thúc ép của mẹ mình trở thành một sĩ quan lạnh lùng không giỏi biểu lộ cảm xúc. Một lần làm nghiệm vụ vô tình cứu vị tiểu thư con nhà danh giá giàu nhất cả nước. Không ngờ lại bị vị tiểu thư đó dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu gả cho anh.

Nhận xét về Ông Xã Là Đại Tá Lạnh Lùng

Số ký tự: 0