Ôi!! Vợ Với Chồng Mà Chưa Hạnh Phúc
Nội dung tác phẩm thể hiện cho thấy rằng, thế nào là hạnh phúc của bản thân ta và hạnh phúc gia đình của ta từ những câu chuyện thực tế trong cuộc sống mà tác giả thấy được rồi ghi chép lại và lấy tên nhân vật tự chọn, tự đặt tên không có thật.

Nhận xét về Ôi!! Vợ Với Chồng Mà Chưa Hạnh Phúc

Số ký tự: 0