Núi vong hồn

Chốn hồng trần vốn tưởng hỗn độn nhưng lại luôn tuân theo một quy luật của riêng nó. Phàm là đời này gặp được ai, gặp phải chuyện gì, đều là do nhân quả dẫn dắt. giữa người sống và người chết, có thể gặp gỡ, giao tiếp là duyên phận. Có những mối duyên bắt đầu theo cách thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi khi nhận ra thì cả đời ta chỉ có thể gắn liền với nó, không cách nào thoát ra được.

Nhận xét về Núi vong hồn

Số ký tự: 0