Nửa Đời Trọn Vẹn
Tên truyện: Nửa Đời Trọn Vẹn

Tác giả: Khuynh Nghiên

Thể loại: Sư đồ luyến, nam chính lớn hơn nữ chính nhiều tuổi.

Đời người có những thứ gọi là khiếm khuyết khiến bản thân mất đi niềm tin về sự yêu thương trọn vẹn. Tình yêu thực sự sẽ đến vào một lúc muộn màng nào đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy đã đủ đầy, bởi thế gian quá rộng lớn chỉ sợ kiếp này ta không tìm thấy nhau.

Nhận xét về Nửa Đời Trọn Vẹn

Số ký tự: 0