Nửa Đời Là Em

Đến với nhau là do duyên phận, vậy thì xa nhau cũng chính là duyên phận đúng không? 


Nếu duyên là do trời định, vậy thì hãy nghịch thiên đi. 


“Em sẽ chọn một người đối với người khác như băng dày ba thước, đối với em lại ấm áp như mùa xuân.”


“Thật không thể ngờ một người như em mà cũng biết mơ mộng.”


“Không phải mơ mộng. Mà là sự lựa chọn…”


“Vậy thì hãy để anh là sự lựa chọn ấy. Anh không biết như thế nào mới được xem là ấm áp, như thế nào mới được xem là dịu dàng. Nhưng anh tin, nửa đời còn lại của em, anh tuyệt nhiên sẽ không để em chịu ấm ức. Em hãy yên tâm đi về phía trước, những chuyện còn lại anh sẽ là người thay em gánh vác.”

Nhận xét về Nửa Đời Là Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ