Nữ Trung Nghiêu Thuấn

Câu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời an nhàn sung túc nhưng ông trời lại sắp đặt nàng vào cuộc hôn nhân chính trị với Trần Mạnh (Trần Minh Tông). Họ lớn lên cùng nhau, kết thành phu thê là chuyện thường tình. Hôn nhân của họ tưởng chừng là mối lương duyên đẹp, đến cuối cùng mới biết, hóa ra lại là nghiệt duyên...

*Hầu hết các sự kiện trong truyện là giả tưởng, không mang tính truyền bá lịch sử. Vui lòng không chỉ trích!

Nhận xét về Nữ Trung Nghiêu Thuấn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ