Nữ Sát Thủ Tuyết Băng

Tác phẩm: Nữ Sát Thủ Tuyết Băng.

Tác giả: Ma nữ Mary.

Thể loại: Xuyên không - ngôn tình, nam chính hoa tâm, nữ chính sắc nữ.Giới thiệu truyện: 

 

Tuyết Băng đang làm nhiệm vụ vô tình xuyên không về cổ đại..

Ở đây, cô gặp một người đào hoa và hai người bắt đầu kẻ trốn người tìm.

Nhận xét về Nữ Sát Thủ Tuyết Băng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ