Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Khỏe

Lê xuyên rồi. Hệ thống mang cô đi làm nhiệm vụ ở nhiều thế giới, nói là để thu thập dữ liệu phục vụ nước nhà, rõ là trò lừa trẻ con, nhưng xuyên cũng xuyên rồi, cô không thèm vạch trần hệ thống, vô cùng phối hợp, nói tin là tin. Tính tình Lê không tốt lắm, hệ thống vừa gặp đã thấy rồi, muốn khuyên cô tỏ ra có văn hóa một chút, thực ra vẫn là rất có văn hóa mà. Lê yêu được sống khỏe mạnh, an nhàn hơn là yêu mạng. Mạng có thể cho, nhưng sống vất vả quá thì bỏ qua đi. Sang thế giới tiếp theo, không hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ bị điện giật thôi mà, nghĩ cô sợ chắc.

Vậy mà lại xuyên làm nữ phụ, là loại nữ phụ khiến độc giả không hiểu tại sao nam chính đang yên đang lành không chọn nữ phụ mà lại đi yêu nữ chính. Coi như không tồi. Ít nhất nhan sắc, tiền tài đều cho cô, đó đều là động lực để cô tiếp tục ở lại thế giới này làm nhiệm vụ cả đấy. 

Nhận xét về Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Khỏe

Số ký tự: 0