Nụ Hồng Chớm Nở

Một ánh sáng le lói nơi khe cửa nhỏ bỗng chốc sưởi ấm trái tim người, kéo người ra khỏi bóng tối u ám. Cứ ngỡ quá khứ đen tối ấy đã kết thúc. Nhưng hiện thực thích trêu đùa con người, cho một chút mật ngọt nửa vời, không vui liền lấy đi không thương tiếc. Một lần nữa gặp lại. Tự hỏi đến bao giờ mới kết thúc đây? 

Nhận xét về Nụ Hồng Chớm Nở

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ