Nỗi buồn của gió không được cất thành lời!
"Chốn hậu cung biết bao nhiêu mĩ nữ,
Chắc gì chàng chỉ yêu mình ta?
Cả đời ta vẫn luôn yêu chàng,
Cả đòi chàng liệu có từng yêu ta?"

Nhận xét về Nỗi buồn của gió không được cất thành lời!

Số ký tự: 0