Níu Duyên

Thế nhân cười hỏi, níu một đoạn tình duyên là dễ, hay là khó? Không có lời hồi đáp, chỉ có trái tim đang rỉ máu.


Kẻ nào cũng mong người có tình sẽ về lại với nhau, nhưng nhận ra lúc tương phùng cũng chẳng thể được như ý niệm một đời.


Tả thừa tướng, Mộng công chúa, lương duyên quá đẹp cũng sẽ tàn. Thế gian khó lường, sông lúc cạn lúc đầy, thiên hạ này làm sao tìm ra được hai chữ “vĩnh viễn”?


Ngẩng đầu hỏi trăng trên cao, ái tình là chi?


Có người đã từng nói: “Ái tình bất quá chỉ là một giấc mộng si, như hoa trong gương, trăng dưới nước, chớp mắt thành không. Làm gì có thứ gọi là thiên trường địa cửu, càng không có cái gọi là vĩnh viễn.”


Cũng có kẻ bất lực lắc đầu ngao ngắn, ngắm vầng mây trôi, lại khẽ khàn nói: “Ái tình là thứ vĩnh viễn không thể mất đi. Cho dù không còn bên nhau nữa, trong lòng cũng nhất định có nhau. Giống như mây và biển, mãi mãi không thể dung hòa, nhưng vẫn luôn hiện hữu trong đời nhau.”


Cố nhân trùng phùng, ái tình vẹn nguyên, duy chỉ có bước tiếp cùng nhau một đời là không thể...

Nhận xét về Níu Duyên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ