Những Vụ Án Của Thám Tử Bị Teo Nhỏ

Hê nô mọi người.


Lại là loạt truyện Thám tử lừng danh Conan, nhưng là sáng tạo của riêng tác giả. (Vol.2)


Tiếp tục là những vụ án...

Nhận xét về Những Vụ Án Của Thám Tử Bị Teo Nhỏ

Số ký tự: 0