Những Tội Đồ Bất Tử
Năm vương quốc, năm gia tộc bất tử, năm chiếc vương miện. Trật tự thế giới giữ nguyên như vậy cho đến khi một kẻ cùng đội quân của hắn xé nát bầu trời và phá bỏ những xiềng xích. Đâu là ranh giới giữa anh hùng và tội đồ, đâu là cái kết cho những kẻ bất tử mà đáng lẽ thời gian họ có là vô hạn.

Nhận xét về Những Tội Đồ Bất Tử

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ