Những Đứa Trẻ Sát Nhân
Cốt truyện: Câu chuyện kể về năm người bị bắt nạt, bọn họ bị những kẻ học giỏi, bị hội đồng và cả thầy giáo căm ghét. Những người kia bắt nạt họ từ khi họ bước vào ngôi trường, họ không được yêu thương từ những thầy cô giáo. Các thầy giáo, cô giáo và cả thầy hiệu trưởng cũng không ngó ngàng gì tới họ dù họ học giỏi. Hiệu trưởng của trường bênh vực những kẻ bắt nạt họ mà phạt họ thật nặng, bọn họ tụ hợp lập lên kế hoạch để trả thù những gì mà họ bị từ những cô giáo, bạn trong lớp cùng hiệu trưởng của trường. Họ đang ở ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang trong rừng sâu, lần lượt lập lên những kế hoạch đáng sợ.
Những người kia có nhận được sự trả giá hay không?

Nhận xét về Những Đứa Trẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0