Những Câu Chuyện Ngắn Của Dũng Gà

          Những câu chuyện đã qua và những câu chuyện tình yêu hơn đâu hết chúng ta thấy rằng tình yêu là một cái gì đó khiến chúng ta thấy cuộc sống thật đẹp nhưng cũng vì nó chúng ta mới thấy được mỗi nỗi buồn hiu quạnh


Nhận xét về Những Câu Chuyện Ngắn Của Dũng Gà

Số ký tự: 0