Như Bản Tình Ca

Người ta nói, đã là của nhau thì dù đi xa bao nhiêu rồi cũng sẽ trở về. Nhưng để chờ được người kia trở về, có người phải mất đi nhiều năm tuổi trẻ, cũng có người phải chịu những tổn thương, mất mát, thậm chí là cả đời.

Nhận xét về Như Bản Tình Ca

Số ký tự: 0