Nhớ Thương Một Người, Đau Thương Một Đời

Ngọc Yên vì tin tưởng Vũ Phong mà suốt ngần ấy năm trở thành thế thân của một người, đến khi muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ thì lại cuốn vào tầng tầng âm mưu đằng sau của hắn. 


Thiên Du đưa tay cứu vớt Ngọc Yên, kéo cô ra khỏi đau khổ, trở thành chỗ dựa để cô từng ngày mạnh mẽ hơn. 


Hai con người chịu nhiều tổn thương tìm thấy nhau, muốn chữa lành cho nhau nhưng càng lúc, mọi thứ càng rắc rối hơn. Âm mưu chồng chất âm mưu, nỗi đau chồng chất nỗi đau... 


Đến khi nhìn rõ ràng, Ngọc Yên mới biết được mình đang sống như một con cờ trên bàn cờ vua, bản thân chỉ là một trong hai quân hậu để bảo vệ quân vua.


Ngọc Yên sẽ vùng vẫy? Sẽ điên cuồng thoát ra và chạy trốn hay biến bản thân thành người chơi cờ? 


Nhận xét về Nhớ Thương Một Người, Đau Thương Một Đời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ