Nhịp Cầu Chia Đôi

Tại phủ Tư Sơn có hai ngôi làng cạnh nhau là Đông Kì và Sắt Đông. Không hiểu tại sao hai ngôi làng này lại vô cùng ghét nhau. Trường và Vân là hai con người trong hai ngôi làng. Họ đem lòng yêu nhau. Liệu tình yêu ngang trái này sẽ đi tới đâu? 

Nhận xét về Nhịp Cầu Chia Đôi

Số ký tự: 0