Nhất Tiếu.

ĐÃ HOÀN.

Văn án:
" Hưng Nhi, cậu thật sự lãng quên sao? Đây là lãng quên mà cậu nói sao?"

" Minh Hi bao nhiêu năm rồi, cậu còn nhớ tớ không?"

Năm đó tôi không biết rằng trên đời này chẳng có vĩnh viễn, cũng chẳng có mãi mãi.

Nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình, chỉ cần đối phương không cần thì tất cả đều trở nên hèn mọn .

Nhận xét về Nhất Tiếu.

Số ký tự: 0