Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan

“Có người cho rằng ái là tình, là làm bạn, là sáng sớm 6 giờ hôn.”


“Nhưng là cũng có người cho rằng,” 


“Ái là tưởng đụng vào lại thu hồi tay.”


Nhận xét về Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan

Số ký tự: 0