Nhất Kiến Định Tình

Hồ Sát - con gái Thiên Đế và Nữ Đế Hồ tộc, chân thân là một con Cửu Vĩ Hồ mang thiên mệnh. Năm nàng năm ngàn tuổi đã bị kẻ khác hãm hại, nói nàng là yêu nữ sau này sẽ gây ra đại hoạ cho tam giới. Nàng được mẹ bảo bọc chu toàn rời khỏi thiên giới, che giấu thiên mệnh phong ấn linh lực, cho dù là thần tiên, hay yêu ma đều không thể nhận ra nàng. Một ngày nọ nàng vô tình đi lạc vào Minh Giới rồi gặp hắn, hắn là Minh Vương của Minh Giới. Cho dù biết yêu hắn là sai, nhưng nàng vẫn mặc kệ, vì bảo vệ hắn mà nàng phải chìm vào giấc ngủ sâu, một trăm năm sau nàng tái sinh.

Nhận xét về Nhất Kiến Định Tình

Số ký tự: 0