Nhật Kí Tuổi Thơ

Có bao giờ bạn muốn ghi lại nhưng khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình? Những khoảng khắc có chết cũng không muốn quên. Gia đình, bạn bè,.... Bạn có muốn tìm thấy thứ bạn có thể tìm ra mình trong đó, bùi ngùi xúc động về con đường dài mình từng đi qua không?

Nhận xét về Nhật Kí Tuổi Thơ

Số ký tự: 0