Nhất Đạo Bình Phàm

Thế nhân vô thường, người người tầm đạo, truy cầu vĩnh sinh. Vậy mà hiếm có ai thoát khỏi luân hồi.

Tu chân giới lấy thực lực vi tôn. Tu sĩ muốn nghịch thiên, người tu tiên, kẻ tu ma, sau khi phi thăng được người người ngưỡng mộ.

Ta may mắn bước vào tu chân giới, giống như bao người khác tu luyện, ta chỉ mong sớm ngày mạnh lên, để tìm về quê nhà.

Nhưng liệu... có thể hay không?

Nhận xét về Nhất Đạo Bình Phàm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ