Nhận Thức Sự Thật Luôn Chỉ Có Một

Vẫn là những vụ án, nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những pha hành động...


Nhận thức được sự thật chỉ có một,


Trong thân hình bé con nhưng trí tuệ người lớn.


Đó chính là: Thám tử lừng danh Conan!


Một tác phẩm mới của TubE (Vol.3)

Nhận xét về Nhận Thức Sự Thật Luôn Chỉ Có Một

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ