Nhận Ra Bản Thân Là Nữ Phụ

Khi bạn nhận ra mọi thứ xung quanh bản thân có đều là ảo, gia đình ảo, hạnh phúc ảo, ngay cả bản thân cũng chỉ là nhân vật do tay người khác tạo thành, cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Đã thế mà còn phải làm kẻ ngáng đường, phông nền cho nữ chính, kết cục quá bi thảm, đến mức như vậy thì phải đến lúc tôi lật lại thế cờ, làm chủ cuộc đời mình thôi.

Nhận xét về Nhận Ra Bản Thân Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0