Nhân Ngãi Ở Trong Lòng

"Ông phải làm gì để em chấp nhận ông bây giờ? Em nói đi, em đánh ông, mắng ông như thế nào ông cũng chịu. Ông chỉ xin em đừng rời xa ông thôi!"

"Vậy ông quỳ xuống, hôn lên đôi chân em."

Nhận xét về Nhân Ngãi Ở Trong Lòng

Số ký tự: 0