Nguyệt Tương Ảnh

Câu chuyện tìm đồ đơn giản không ai tranh của ai của nam và nữ chính. Được lồng ghép trong bối cảnh thanh xuân vườn trường. Liệu thật sự không có liên quan gì?

Mộc Đinh Lăng vì sự tồn vong của Thủy Thanh Nhạc, lên đường tìm các mảnh vỡ Nguyệt Ảnh, nhập học tại cấp ba Mỹ Châu. 

"Nghe nói chỉ cần tim đập nhanh ba lần vì một người, tức đã thích một người. Ta muốn người đó."

"Chứ không phải cô lên cơn đau tim à?"Nhận xét về Nguyệt Tương Ảnh

Số ký tự: 0