Nguyện Bên Nàng Vạn Kiếp

Thanh Phong động lòng với yểu điểu Bạch Diễm nên phạm phải thiên quy bị giam giữa suốt năm trăm năm. Bạch Diễm vì đỡ lôi điện cho hắn rơi vào kiếp người, luân hồi kiếp nào kiếp đấy đều có kết cục bị thảm. Hết năm trăm năm hắn được Thiên Đế cho cai quản địa phủ.


Nhận xét về Nguyện Bên Nàng Vạn Kiếp

Số ký tự: 0