Nguyện An Tư Cẩm Bất Kiến Duy

Sinh ra trong hoàng thất, vận mệnh sớm đã an bài buộc chặt với vinh nhục hoàng gia. Dưới gió mưa, nàng bỏ sau lưng hoàng đệ căn cơ chưa vững, bỏ lại hoàng cung tráng lệ vàng son, bỏ xa triều đình ta sống ngươi chết, khoác giá y tiến về Kinh Bắc tương lai mù mịt không tỏ tường. Trong nháy mắt trở thành công chúa vong triều, tâm ngọc hạ mình phục kẻ bề trên. Là ai mang hương lưu giữ hồn này. Là ai cuốn nàng vào chuỗi phân tranh. Quyền lực, dã tâm, âm mưu, bí mật, tình thân, tình yêu. Thật giả khó phân. Ái tình khó dứt. Tường cao cung cấm, kim ốc tàng kiều. Cả đời này trốn không nổi số phận. Vận mệnh vốn chỉ như một hạt bụi rơi vào đáy mắt đỏ au. Người gảy một khúc nhạc bình, huyền cầm chưa an đã đứt. Châu về hợp phố, anh minh thịnh thế. Tất cả đều đang trôi theo dòng chảy vận mệnh. Ai là quân cờ của ai, khói bụi trần ai đang vùi lấp thứ gì, đâu là điểm bắt đầu và khi nào là thời điểm kết thúc. Nhắm mắt là trời cao biển rộng. Mở mắt bãi bể đã hóa nương dâu. Cả đời này, chỉ nguyện “quân tư cẩm, an bất kiến duy”.

Nhận xét về Nguyện An Tư Cẩm Bất Kiến Duy

Số ký tự: 0