Người Năm Ấy, Có Còn

Năm ấy anh không nói một lời rời bỏ cậu, cậu tìm anh khắp nơi trên thế giới vẫn không cách nào tìm được anh. 

Đến khi anh trở về, cậu đã không còn yêu anh nữa rồi.

Nhận xét về Người Năm Ấy, Có Còn

Số ký tự: 0