Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh

Với nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình

Note: Truyện sẽ chương dùng từ chợ búa, cảnh tình dục và bạo lực nhiều. Người đọc nên cân nhắc.

Nhận xét về Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh

Số ký tự: 0