Chương 12: Bị sốt.

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Lục Nguyên hay Dạ Diễn làm nam chánh thì để mấy pà đọc thấy ai xứng thì là người đó nhó =))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngục Tù Không Lối Thoát

Số ký tự: 0