Ngọc Thanh Truyện (玉清传)
Thể loại: ngược nhẹ, sủng, HE 
Kiếp trước Công chúa Ngọc Thanh cao cao tại thượng chỉ yêu đúng một người : Con trai cả của An Sinh Vương.Đau lòng thay, mười lăm năm trước An Sinh Vương tạo phản không thành, giữa nàng và hắn đã sớm có hận thù ngăn cách. Nhưng nàng vẫn bất chấp tất cả, lừa hắn về kinh, ép hắn làm Phò mã gia.
Triều đình dùng hắn ép An Sinh Vương tự vẫn.
Nàng vốn định dùng cả đời này bù đắp cho hắn, thế nhưng triều đại diệt vong. Giặc Ngô đến nhà, hắn lựa chọn tự tay tiễn nàng lên đoạn đầu đài. Ánh mắt cuối cùng dành cho nàng không có chút nào thương xót.
Kiếp này sống lại, nàng tự nhận định lại mình, cố gắng giảng hòa mối quan hệ giữa Hoàng đế và An Sinh Vương, dằn lòng buông xuống đoạn tình cảm kia mà lên kiệu hoa của Trung Thành Vương. 
Thế nhưng hắn lại dám đến cướp kiệu hoa, ngăn đám cưới của nàng...

" Ai thích nữ cường lẹ lẹ nhảy hố!"

Nhận xét về Ngọc Thanh Truyện (玉清传)

Số ký tự: 0