Ngọc Đàm Hoàng Hậu
Hắn yêu nàng tha thiết,
Còn nàng, luôn cho rằng chính tay hắn đã huỷ hoại cuộc sống của nàng, khiến nàng trở thành con chim trong lồng, mất đi tự do.

Ngược, ngược nữa, ngược mãi.

Chuyện tình giữa hai người sẽ đi tới đâu?

Nhận xét về Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ