Ngoài tầm kiểm soát (Out of control)

Sau khi tự kết thúc cuộc sống của mình, linh hồn của Huyền Anh bị đưa vào một hệ thống để chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước. Nhưng cô hoàn toàn không hề muốn chuộc lỗi gì cả, cô chỉ muốn chết thôi được không? Chết rồi cũng phải lôi cô đi làm cái nhiệm vụ gì thế này?

Không thể phản kháng được, Huyền Anh đành thuận theo hoàn thành nhiệm vụ của em trai Thống.

Trong nhiệm vụ này, cô gặp được một người con trai khiến cô bị thu hút. Đây lại là trò đùa của vận mệnh phải không? Rốt cuộc phải làm thế nào vận mệnh mới tha cho cô đây?


Nhận xét về Ngoài tầm kiểm soát (Out of control)

Số ký tự: 0