Nghiệt Duyên

Cp: Dương Thành × Trang Anh

Trang Anh thầm thương cậu từ khi còn rất nhỏ, mọi chuyện đều làm vì cậu, hi sinh tất cả cho cậu. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cậu hiểu lầm là người khác. Đến khi biết được sự thật, liệu Dương Thành sẽ như thế nào?  

'' Yêu một người mà chỉ có thể đứng nhìn người đó yêu một người khác, cảm giác đó...tệ thật đúng không?''

Truyện viết theo hướng kết mở, vì vậy tùy trí tưởng tượng của bạn đọc nha.

Nhận xét về Nghiệt Duyên

Số ký tự: 0