Chương 56: Sống lại một lần

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Mình không biết đến chương này các cậu sẽ cảm thấy ra sao. Ban đầu ai cũng nghĩ là trùng sinh nhưng kiểu nào lại thành đảo ngược thời gian rồi. Tại mình thấy cái motip này nó cũng khá là ờm... nói chung là mình cũng chưa tìm thấy gì có kiểu giống vậy cả. Gu của mình nó lạ lắm, thấy cái gì ít ít hay hiếm là chọn luôn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghe Bảo Lục Thiếu Không Muốn Yêu

Số ký tự: 0