Ngày Chủ Nhật của những kẻ cố chấp (Tản văn)

"Người ta bảo rằng tôi đi theo những thứ viễn vông, tôi cười gật đầu. Dặn mình chắc lòng chắc dạ với niềm tin cùng với con chữ.

Chủ Nhật nọ, tôi đọc và thấy kỳ lạ. Chủ Nhật sau, tôi viết và thấy chính mình."


Đây là các sáng tác của Trần Đạt Bạch Dương, tản mạn về cuộc sống và tình yêu - những thứ không được trọn vẹn. 


Nhận xét về Ngày Chủ Nhật của những kẻ cố chấp (Tản văn)

Số ký tự: 0