Ngày Ấy

Em có biết vì sao người ta thường tự tử không?

Do cuộc sống, do áp lực, do công việc, do tiền bạc.

Em có biết vì sao khi người ta muốn tự tử rồi lại tiếp tục sống không?

Do có người lắng nghe và chấp nhận những phút yếu đuối đến cùng cực của em!

Nhận xét về Ngày Ấy

Số ký tự: 0