Ngẫu Đắc Thiên Hạnh

Ngẫu đắc thiên hạnh tức là vô tình gặp được vận may trời ban. Gặp là một chuyện, sử dụng như thế nào lại là một chuyện khác. Là phúc hay họa, đều do bản thân con người.Nhận xét về Ngẫu Đắc Thiên Hạnh

Số ký tự: 0