Chương 30: Diễn Võ Đài (5)

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

*Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngắt Mạng Nhớ Cẩn Thận, Coi Chừng Xuyên Không!

Số ký tự: 0