Chương 28: Diễn Võ Đài (3)

Tác phẩm đang dự thi #29

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

*3P có nghĩa là ba người. Ý của Lê Chân là đang nghĩ bậy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngắt Mạng Nhớ Cẩn Thận, Coi Chừng Xuyên Không!

Số ký tự: 0