Chương 24: Mối quan hệ nghiêm túc

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Đang trong khu quân sự nhưng vẫn tranh thủ viết vài chương truyện tự do để đăng đây ẹ :> cho nó đỡ bí chữ, chin nhỗi cả nhà vì sự chậm trễ nài
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngài Lục, Làm Phiền Rồi!

Số ký tự: 0